பூவைமாநகர வெள்ளாஞ் செட்டியார் நல சங்கம்
பதிவு எண். 60/2014
20, வினோபாஜி வீதி,மேலதெரு,பூவைமாநகர்- 614624
கீரமங்கலம் (அஞ்சல்), அறந்தாங்கி (தாலுகா) , புதுகோட்டை மாவட்டம்

Share Your Comments

User Reviews

அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 4 months
தவலவர் என்பவர் எப்படி தேர்தெடுக்கப்பட்டார் ... அவர் நன்நடத்தையினாலா அல்லது அவர் ஆற்றிய நற்செயல்களாள அல்லது அவரிடம் உள்ள பனத்தை வைத்தா .... இதற்கெல்லாம் தக்க விளக்உம் அனைவரும் அறிய கூறிவிட்டு தொடருங்கள் உங்கள் அவமானத்தை அல்லது அனாகரீகமான நடத்தையை.....நெஞ்சும் பொருக்கவில்லை அதனால் தமிழும் சரிவர டைப்செய்ய முடியவில்லை ... மன்னிக்கவும்.. முத்துக்குமார் வேளச்சேரி
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 4 months
எதையும் நல்வழியில் மற்றவர் மனம் கவர திரனியற்ற சங்கமாக இருந்ததே கேலி கூத்து.... இதில் இன்னார் எல்லாம் பதிவி என வலுக்கட்டாயமாக நிலைநிருத்தி கொள்ள மயல்வது நம்மையெல்லாம் கேட்பாறற்ற சமூகம் என கேலி கூத்தாக்குவரத அனைவரும் பொருமையுடன் ஏற்பாற்னறோ....... முத்துக்குமார் வேளச்சேரி
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 4 months
தவலவர் என்பவர் எப்படி தேர்தெடுக்கப்பட்டார் ... அவர் நன்நடத்தையினாலா அல்லது அவர் ஆற்றிய நற்செயல்களாள அல்லது அவரிடம் உள்ள பனத்தை வைத்தா .... இதற்கெல்லாம் தக்க விளக்உம் அனைவரும் அறிய கூறிவிட்டு தொடருங்கள் உங்கள் அவமானத்தை அல்லது அனாகரீகமான நடத்தையை.....
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 4 months
*பூவைமாநகர் வெள்ளாளஞ் செட்டியார் நலசங்கம் 2017ஆம் ஆண்டு காலண்டர்* அச்சடீக்கப்பட்டு அதில் தலைவர் திரு a பாலகிரு ஷ்னன் செயளாளர் sp. திருவம்பலம் பொருளாளர் திரு தி. முத்து என்று உள்ளது *தேர்தல் எப்பொழது நடந்தது* *இவர்களை எப்பொழது யார் தேர்ந்து எடுத்தது* காலண்டரில் இவர்கள் பெயரில் பொருப்புகள் போட்டு வெளியிட்டது கண்டனத்திற்கு உரியது தேர்தல் பணிக்குழ. தலைவர் திரு *sp.முத்தையா செட்டியார்* மற்றும் *கடலுர் பாலா*உள்பட தேர்தல் பணி குழவையும் *நமது சங்கத்தையும்* அவமதிக்கும் செயல் ஆகும் கண்டணத்துக்குரிய. செயலாகும் மேலும் இந்த. காலண்ட.ரை வினிவகம் செயவது *இழிவானதாகும்* இவன் *அலங்கார் s.நாகராஜன்*
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 4 months
*பூவைமாநகர் வெள்ளாளஞ் செட்டியார் நலசங்கம் 2017ஆம் ஆண்டு காலண்டர்* அச்சடீக்கப்பட்டு அதில் தலைவர் திரு a பாலகிரு ஷ்னன் செயளாளர் sp. திருவம்பலம் பொருளாளர் திரு தி. முத்து என்று உள்ளது *தேர்தல் எப்பொழது நடந்தது* *இவர்களை எப்பொழது யார் தேர்ந்து எடுத்தது* காலண்டரில் இவர்கள் பெயரில் பொருப்புகள் போட்டு வெளியிட்டது கண்டனத்திற்கு உரியது தேர்தல் பணிக்குழ. தலைவர் திரு *sp.முத்தையா செட்டியார்* மற்றும் *கடலுர் பாலா*உள்பட தேர்தல் பணி குழவையும் *நமது சங்கத்தையும்* அவமதிக்கும் செயல் ஆகும் கண்டணத்துக்குரிய. செயலாகும் மேலும் இந்த. காலண்ட.ரை வினிவகம் செயவது *இழிவானதாகும்* இவன் *அலங்கார் s.நாகராஜன்*
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 4 months
திரு கடலுர்பாலா அவர்கள் பலமுறை அறிவித்து உள்ளார்கள் சங்கம் சம்மந்த. மாக யாரும் செய்திகள் வெளியிடக்கூடாது என்று அதற்க்கு மரியாதை தெரிவிக்கும் விதமாக. நமது சமுதாயம் நலம் விரும்பும் அன்பர்கள் அனைவரும் அமைதி காத்தோம் ஆனால் சில. பதவி வெறிப்பிடித்த. விஷ மிகள் தனக்குத்தானே பதவியை போட்டுக் கொண்டு காலண்டர் அச்ச டித்து நமது சமுதாயத்தையே கேலிக் கூத்தாக்கி உள்ளனர் இவர்கள் இப்படி பதவி போட்டுக் கொண்டால் தேர்தல் எதற்க்கு? தேர்தல் பொருப்புக்குழ. எதற்க்கு? இதில் வேடிக்கை என்ன. வென்றால் நாங்கள் இனி வருகின்ற. தேர்தலில் நிற்க்க. மாட்டோம் என்றும் கூறியுள்ளனர் பேச்சு ஒன்று! செயல் வேறு! ! இவ்வளவு ஆசையை வைத்துள்ள. இவர்களை யார் தேர்தலில் நிற்க்க. வேண்டாம் என்று சொன்னது? நன்றாக. நிற்க்கட்டும் தேர்தலில் வெல்லட்டும் முதலில் சங்க. நிருவன தலைவர் நமது குருசாமி திரு sp. முத்தையா செட்டி யார் தலைமையில் இவர் கள் போட்ட. திர்மானம் சங்க செயல் பாடு நிர்த்தி வைக்கபடும் என்றும் இனி தேர்தலில் தேர்ந்து எடுக்கப் பட்டவரே தலைவர் என்பதாகும் அதை இவர்கள் கடைபி டித்து சங்க. பெருமையை நிலை நாட்டட்டும் அலங்கார்
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 4 months
திரு கடலுர்பாலா அவர்கள் பலமுறை அறிவித்து உள்ளார்கள் சங்கம் சம்மந்த. மாக யாரும் செய்திகள் வெளியிடக்கூடாது என்று அதற்க்கு மரியாதை தெரிவிக்கும் விதமாக. நமது சமுதாயம் நலம் விரும்பும் அன்பர்கள் அனைவரும் அமைதி காத்தோம் ஆனால் சில. பதவி வெறிப்பிடித்த. விஷ மிகள் தனக்குத்தானே பதவியை போட்டுக் கொண்டு காலண்டர் அச்ச டித்து நமது சமுதாயத்தையே கேலிக் கூத்தாக்கி உள்ளனர் இவர்கள் இப்படி பதவி போட்டுக் கொண்டால் தேர்தல் எதற்க்கு? தேர்தல் பொருப்புக்குழ. எதற்க்கு? இதில் வேடிக்கை என்ன. வென்றால் நாங்கள் இனி வருகின்ற. தேர்தலில் நிற்க்க. மாட்டோம் என்றும் கூறியுள்ளனர் பேச்சு ஒன்று! செயல் வேறு! ! இவ்வளவு ஆசையை வைத்துள்ள. இவர்களை யார் தேர்தலில் நிற்க்க. வேண்டாம் என்று சொன்னது? நன்றாக. நிற்க்கட்டும் தேர்தலில் வெல்லட்டும் முதலில் சங்க. நிருவன தலைவர் நமது குருசாமி திரு sp. முத்தையா செட்டி யார் தலைமையில் இவர் கள் போட்ட. திர்மானம் சங்க செயல் பாடு நிர்த்தி வைக்கபடும் என்றும் இனி தேர்தலில் தேர்ந்து எடுக்கப் பட்டவரே தலைவர் என்பதாகும் அதை இவர்கள் கடைபி டித்து சங்க. பெருமையை நிலை நாட்டட்டும் அலங்கார்
N N.Ravi,9842455142 4 months
அவர் சிறந்த முதல்வரா இல்லையா தெரியாது, அவர் கொண்டுவந்த திட்டங்கள் எல்லாம் மக்களுக்கு பலனளித்தனவா தெரியாது, எம்ஜிஆர் அளவுக்கு நற்காரியங்களை செய்திருக்கிறாரா தெரியாது, மற்றவர்களை விட அரசியல் ஞானம் கொண்டவரா தெரியாது, தமிழகத்தின் மேல் உண்மையிலேயே பற்று கொண்டவரா தெரியாது, இது எதுவுமே தெரியாமல் போனாலும் ஒன்று மட்டும் நன்றாகத்தெரியும், இத்தனை ஆண் சிங்கங்கள் நடமாடும் அரசியல் காட்டுக்குள் ஒற்றை பெண்சிங்கமாய் உள்ளே நுழைந்து தனியொரு பெண்மணியாய் பல ஆண்டுகளாக ராஜ தர்பார் செய்தவர்! இவர்களை போன்ற ராஜதந்திரிகளுக்கு மத்தியில் வேறொரு பெண்ணால் இப்படி சாதிக்க முடியுமா என்றால் நிச்சயம் பெருத்த சந்தேகம் தான்! கணவனோடும் குடும்பத்தோடும் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் என்றாலே உடைந்து போவதும், சிதைந்து போவதும், செத்துப்போவதுமாய் இருக்கின்ற பெண்களுக்கு மத்தியில் கடைசிவரை போர்க்களத்தில் நின்று, வென்றாலும் வீழ்ந்தாலும் மீண்டும் எழுந்து நடந்து எல்லோரையும் அதிரவைத்த அந்த தைரியத்தை ஒவ்வொரு பெண்ணும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! சம காலத்தில் வாழ்ந்த இதைவிட சிறந்த சாதனை பெண்மணி வேறு யாருமில்லை! அவருடைய வாழ்க்கை நெருப்பின் ஊடே நிகழ்ந்த நெடும் வெற்றிப்பயணம்! அந்த நெருப்பு பயணத்தை நினைவில் வைத்துக்கொண்டாலே போதும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஓராயிரம் கைதாங்கும் பலம் வந்து கஷ்டங்களை கடந்துவிடுவார்கள்! குறைகள் பல இருந்தாலும் பெருமைப்பட நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது! கண்ணீர் அஞ்சலி
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 4 months
சென்று வா மகளே! தமிழகத்தை ஆண்ட. மகளே! ! புரட்சித்தவரின் பொண்ணவளே! அவர் உருவாக்கிய. கட்சியை 30 ஆண்டு காலம் காத்த. காவிய. தலைவியே! ! வெற்றித் தலைவியே சென்றுவா மகளே புரட்சித் தலைவர் புகழோடு உன் புகழம் ஒங்கட்டும் அலங்கார்
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 5 months
பூவைமாநகர் சிவகாமி சமேத ஆனந்த நடராஜர் ஆலயத்தில் எழுந்தருளியுள்ள வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்ரமணியர் சுவாமிக்கு கந்தஷஷ்டி விழா 31-10-2016 திங்கள்கிழமை முதல் 5-11-2016 சனிக்கிழமை வரை தினசரி காலை 9மணியளவில் அபிஷேகமும் அதனை தொடர்ந்து தீபாராதனையும் நடைபெறும் இரவு 7மணியளவில் அலங்காரமும் தீபாராதனையும் பிரசாத வினியோகமும் நடைபெறும் 5-11-2016 அன்று இரவு சுவாமி வீதி உலாவும் சூரசம்ஹாரமும் சிறப்பாக நடைபெறும் 6-11-2016ஞாயிறு அன்று காலை 9மணி முதல் திருக்கல்யாணம் சிறப்பாக நடைபெறும் மதியம் அன்னதானம் நடைபெறும் பூவைமாநகராத்தார்களும் கோயில் பங்காளிகளும் கலந்துகொண்டு முருகன் அருள் பெறுமாறு வேண்டுகிறோம் s.குழந்தைசாமி k.சுப்ரமணியன்
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 5 months
நன்றி திரு அலங்கார் நாகராஜ் அவர்கள். மற்ற சமுதாயத்தை விட,நம் சமூக மக்களிடம் பணம்..பணம்..பணம் தான் பிரதானப்பட்டுள்ளது. மனிதன் சம்பாதித்த பணம் இன்று நம் மக்களை சம்பாதித்துவிட்டது. எல்லா சூழலிலும் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் பணம் கூட வராது. இது நமது சமூக மக்களுக்கு மட்டுமல்ல...உறவுகளுக்கும் பொருந்தும். .
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 5 months
பூவை மணியின் தொகுப்பு 17ம் பகுதி நமது சமுதாய எதார்த்தம் தங்களது தொகுப்பு அனைத்தும் நமது சமுதாயத்தின் நாடி துடிப்பை காட்டுகிறது தொடரட்டும் பூவை மணி உங்களது தொகுப்பு இன்றைய. நமது செல்வ. சீமான்கள் எல்லாம் நேற்றைய. நினைவுகளை தொட்டுப் பார்க. வைக்கும் அலங்கார்
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 5 months
முதல் மனைவி இறந்த பின் பிறந்த குழந்தையை கையில் வைத்துக்கொண்டு வளர்ப்பது எப்படி... அடுத்து வாழ்வது எப்படி... என்று தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்,பூவை எஸ்.ஆறுமுகம். இரண்டாம் திருமணம் பண்ணுவது என்று உறவினர் பேசி முடிக்கிறார்கள். பணம்தான் பிரதானம் என்று எண்ணும் சமூகத்தில்,முதன்முதலில் படித்து பட்டம் வாங்கிவிட்டேன்... எழுத்தாளராகி பிரபலமாக இருக்கிறேன்... என்பதெல்லாம் நம் மக்களைப் பொறுத்தவரைக்கும் 'செல்லாக்காசு'தான்.இப்படிப்பட்ட ஒருத்தருக்கு இரண்டாம் தாரமாய் பெண் கொடுக்க யார் வருவார்.?.. திருமண வயதில் பெண் வைத்திருந்தவர்களெல்லாம் ஒதுங்கிக் கொள்கிறார்கள். அப்படி என்றால் பொண்ணுக்கு எங்கே போவது?.... வயதுக்கு வந்த மகளை வைத்துக் கொண்டு திருமணம் செய்து வைக்க கணவரை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார் மீனாட்சி அம்மாள். தொழில் விஷயமாய் பர்மா போன தனது கணவர் பற்றிய எந்த தகவலும் இல்லாத நிலையில் தனது கணவர் உயிருடன் திரும்பி வருவார்...மகளை நல்ல இடத்தில் கட்டிக் கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையில் காத்திருக்கிறார் மீனாட்சி அம்மாள்.ஊரில் உள்ள சாமியை எல்லாம் வேண்டுகிறார். அவரது நம்பிக்கை வீண் போகவில்லை.'என்ன ஆனார்' என்ற தகவல் இல்லாமல் இருந்த கணவர் திடகாத்திரமாய் திரும்பி வந்துவிட்டார். அடுத்தது மகளுக்கு கல்யாணம்தான். இப்போது உறவினர்கள் ஒன்று கூடி அவரது மகளை பூவை எஸ்.ஆறுமுகத்துக்கு இரண்டாம் தாரமாய் மணமுடிப்பதாய் பேசி முடிக்கிறார்கள். நடக்குமா என்ற சந்தேகத்துடன் இருந்த திருமணம் இதோ நடந்து விட்டது.ஆனால் இரண்டாம் திருமணம்... சரி பரவாயில்லை...என்று சந்தோஷமாய் வாழப் புறப்பட்டால் கையில் குழந்தையுடன் கணவர்... நினைத்த வாழ்க்கையை விட,கிடைத்த வாழ்க்கையை சந்தோஷமாய் வாழப் புறப்படுகிறார் திருமதி அகிலாண்டம்! - பூவை மணி (தொடரும்...)
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 5 months
வா...! உறவே..! கூறு.. உனது உணர்வை...! வாழம் வரை வாழ்ந்து பார்போம்...! வாழ்வது ஒரு முறை..! வாழ்த்தட்டும். தலைமுறை...! தோல்வி இல்லை இனி ஒரு முறை ..! இலைய தலைமுறைக்கு அமைப்போம்..! முன்னேற்றப் பாதைக்கு புதிய விதி முறையை..! இன்றைய. மகிழ்ச்சி என்றும் நிலைத்திற்க்க பொக்கிஷம் பூவை களஞ்சியம் 1. 2. 3 குருப் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் மற்ற வாஸாப் -குருப் அன்பர்களுக்கும் திபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள் ! நல்ல தீபங்கள் ஒழிரட்டும்! அதில் தீமைகள் விலகட்டும்! முறையான சங்க. தேர்தல் வரட்டும் ! அதில் நமது சமுதாயம் மலரட்டும்! நமது சமுதாயத்தில் இல்லாதவர்களை அறிந்து அவர்களுக்கு இல்லாமை போக்குவோம் . சமதர்ம சமுதாயம் அமைப் போம்! அதை சொல்லால் இல்லாமல் செயலால் ஆற்றிடுவோம். அலங்கார் s.நாகராஜன்
N N.Ravi,9842455142 5 months
அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்.
S S.Shankar Chettiyar,9843612214 5 months
தீபாவளி வாழ்த்துக்கள சங்கர் கோவை
S Subramani M (a) Suthagar M சுதாகர் (எ) சுப்பிரமணி,9742129204 5 months
உறவுகள் அனைவருக்கும் எனது இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் சுதாகர் & family aranthangi/bangalore
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
குடந்தை குழந்தசாமி யின்யின் குமறல் பூவைமாநகர் ஆனந்த நடராஜர் ஆலயத்தில் நடைபெறும் நவராத்திரி மண்டகப்படியில் நடக்கும் அநியாயங்கள் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக ஒன்பதாவது மண்டகப்படி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தவராமல் செய்து வந்தேன் சென்ற ஆண்டு ஒன்பதாவது மண்டகப்படி ஆலயம் கட்ட பாடுபட்டதால் என்னுடைய பெயர் போட்டு ஏற்பாடு செய்தேன் ஒசூர் நடராஜன் மற்றவர்களும் நாங்கள்தான் செய்வோம் என்றார்கள் எந்த தகராறும் செய்யாமல் விட்டுவிட்டேன் இந்த ஆண்டு நான் செய்யவேண்டிய நாளைய மண்டகப்படியை சென்ற ஆண்டு செய்த ஒசூர் நடராஜன் நான்தான் செய்வேன் என்று இந்தாண்டும் முறைறயற்ற வகையில் வாதம் செய்கிறார் இது நிர்வாகத்தில் இருக்கும் சில பங்காளிகளுக்கு தெரிந்தே நடக்கிறது இந்த ஆலயத்தில் 4 மண்டகப்படிகள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மாறி மாறி நடைபெறுகிறது இறைவன் ஆலயத்தில் வெற்றி தோல்வி என்பது கிடையாது மற்றவர் உரிமையை சில நபர் உதவியுடன் தடுக்க நினைத்தால் ஆனந்த நடராஜர் யாரையும் மன்னிக்கமாட்டார் குழந்தைசாமி
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
லண்டனில் சமீபத்தில் ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதில் மணைவியுடன் அதிகமாக பேசுவது மனிதனுக்கு இதயத்திற்கு நல்லது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மனைவியுடன் பேசுவதால் 80 சதவீதம் பேருக்கு டென்ஷன் குறைகிறது என்றும் 90 சதவீதம் மாரடைப்பு குறைகிறது என்றும், அதனால் ஆயுட்காலம் அதிகரிக்கிறதென்றும் அந்த ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த ஆய்வில் 'யாருடைய மனைவியுடன்' என்று தெளிவு படுத்தப்படவில்லை.
N N.Ravi,9842455142 6 months
திரு.முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு,தாங்கள் கேட்பது போல் மற்ற ஊடகங்களில் இருந்து நமது pmvcns க்கு ஷேர் செய்வது போல் உள்ள தொழில் நுட்பத்தை விசாரித்து இதில் சேர்பதற்க்கான வேலையை தங்கள் சார்பில் செய்தால் மகிழ்ச்சியடைவேன். நன்றி..
S S.Muthukumar chettiyar,9791027784 6 months
நான் மற்ற ஊடகங்களில் இருந்து நமது அப்பிற்க்கு பதிய ஷேரிங் ஆப்சன் கிடைப்பற்க்காக கேட்டேன்..
N N.Ravi,9842455142 6 months
திரு.முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு.இங்கு பதியப்பட்ட கருத்து உடனுக்குடன் வெளியே மற்ற ஊடகங்களுக்கு போவது தற்போது சரியாக இருக்குமா எனவும், ஷேர் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நமது சமூகத்தினர் பதிவு இருக்குமா என்றும் பார்ப்போம். தற்போது இதில் நகல் (copy)எடுத்து மற்ற ஊடகங்களில் past செய்து கொல்லலாம்.
S S.Muthukumar chettiyar,9791027784 6 months
ஷேர் ஆப்சன் செய்தால் நன்றாக இருக்கும்...
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
நன்றி கேட்கிறேன்
N N.Ravi,9842455142 6 months
திரு.அலங்கார் நாகராஜ் அவர்களுக்கு,நமது சமுக.உறுப்பிர்களின் நகல்களை, தேர்தல் குழுவினரிடம் கேட்டு பாருங்கள் கொடுத்தால் வேலையை ஈஸியாக முடித்து விடுவேன், தரவில்லையென்றால் ,நமது ஆன்ராய்ட் அப்ளிகேஷனில் விடுபட்டிருப்பதை,திரு.ரவிச்சந்திரன் பெங்களூர் அவர்களின் இணையதளத்தில் இருந்து எடுத்து போட்டுக்கொள்ளலாம்.
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
திரு ரவி அவர்களுக்கு தற்போது அறந்தாங்கியில் உள்ள. நமது உறவினர் பெயர் மற்றும் செல் நம்பர் இனைக்கவும் மற்ற. விபரங்களை நான் சேகரித்து தருகிறேன் அலங்கார்
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
காமராஜர், நாகர்கோவில் தொகுதி எம்.பி.யாக இருந்த சமயம், டெல்லியில் இருந்தார். அப்போது, அமெரிக்க அதிபராக இருந்த நிக்சன், இந்தியாவுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்தார். காமராஜரின் நேர்மை, எளிமை பற்றிக் கேள்விப்பட்டு, சந்திக்க ஆசைப்பட்டார் நிக்சன். இது குறித்து, காமராஜரிடம் தெரிவித்து, ""எந்த நேரம் சந்திப்பை வைத்துக் கொள்ளலாம்...'' என்று கேட்டார்கள். ஆனால் காமராஜர் கொஞ்சம்கூட யோசிக்காமல், ""எனக்கும் ஆசைதான்... ஆனால் நேரம் இல்லை. நான் உடனே ஊருக்குக் கிளம்ப வேண்டியுள்ளது, என்று சொல்லிவிடுங்கள்'' என்றார். உடனிருந்த தலைவர்களுக்கு அதிர்ச்சி! ஆனால், காமராஜர், ""நிக்சன் பெரிய ஆளா இருக்கலாம்னேன்... யாரு இல்லைன்னது? ஆனா, நம்ம அண்ணாதுரையை இந்த நிக்சன் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாருண்ணேன். நம்ம ஊர்க்காரரைப் பார்க்க விருப்பம் இல்லாதவரை நாம் ஏன் பார்க்கணும்னேன்...'' என்று கூறினார் பெருந்தலைவ்ர். பெருந்தலைவர் பெருந்தலைவர்தான்
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
நம் சமுதாயம் அதிகபட்சமாக 850 தலைகட்டுகள் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அவரவர் பங்காளிகளுக்கென தனித்தனி கோவில்கள் , திருவிழாக்கள் , பல சம்பிரதாய நடைமுறைகள் உள்ளன. இதில் பங்காளி உறவுகளுக்குள் ஏதேனும் ,உறவு விரிசல்கள் பிரச்சனைகள் இருக்க கூடும்...இது பற்றி கருத்து கூற நான் முயலவில்லை.... ஆனால் கோவில் விஷேசங்களில் தங்களுக்கிடையே உள்ள துவேஷங்கள், பிரச்சனைகளை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு , யாரையும் ஒதுக்கி அவமானப்படுத்தாமல் ,இனைந்து இறைப்பணி செய்வதே சால சிறந்தது... தனி மனித விரோதங்களையோ அல்லது ஏதோ ஒரு தருணத்தில் யாரோ செய்த தவரை மனதில் வைத்துக் கொண்டு, திரும்ப அதே தவறை நாமும் செய்வது ரசிக்க கூடியது அல்ல.... இறை பணி என்பது அப்பழுக்கற்ற வகையில் எளிமையான, நேர்மையான வகையில் செய்வது மட்டுமே நமக்கும் நம் சந்த்தியருக்கும் இறைஅருள் கிடைக்க வழி கிடைக்கும்..... ஒருவரின் மணதை நோக செய்து விட்டு, பெரும்பான்மையாக நாங்கள் எடுக்கும் முடிவுதான் என்ற நோக்கத்தில் செயல்படுவது நிச்சயம் இறைவன் சன்னதியில் ஏற்புடையது அல்ல....
N N.Ravi,9842455142 6 months
மகாத்மா காந்திஜியின் அகிம்சையின் வலிமையை அவரது பிறந்த இந்நன்னாளில் நாம் நினைவில் கொள்வோம்.
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
ஒன்றுமையான. செயல் பாடூ மட்டும் தான் தேவை அலங்கார்
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
என் உபயமாக விபுதி கவர் அடித்து கோவிலுக்கு கொடுத்தேன் அதை பூசாரி யாருக்கும் கொடுக்கவில்லை என்று பத்தாண்டுகளாக நீண்ட போராட்டங்களுக்குப்பிறகு ஆலயம் கட்டி கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடத்திவர் (குழதைசாமி குடந்தை) இவ்வாறு கூறும்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்ப்பட்டது மிகுந்த. வேதனை அழிக்கிறது கோவில் கட்டும்போது எதற்கும் வராமல் இப்போது என்னை வராமல் இருக்கவேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் (என்ற. வரி ) நமது சமுதா யத்தை சீர்குலைக்கும் முயற்ச்சியில் வேறு சமுதாயத்தினர் சூழ்ச்சி செய்கின்றார்களோ? என்ற. ஐயம் ஏற்ப்படுகிறது அத்தைகைய. செயல் பாட்டுக்கு நம்மவர்கள் இடம் கொடுக்காமல் இனைந்து செயல்பட வேண்டும் அலங்கார் s.நாகராஜன்
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
ஆண்மீக பணியாற்றும் நம் சமுதாய மக்களின் பார்வைக்கு பூவைமாநகர் ஆனந்த நடராஜர் ஆலயத்தில் கடந்த ஓராண்டாக நடைபெறும் அநியாயங்கள் பத்தாண்டுகளாக நீண்ட போராட்டங்களுக்குப்பிறகு ஆலயம் கட்டி கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடத்தினேன் முதல் ஆண்டு நவராத்திரி திருவிழா ஆலோசனைக்கூட்டம் என்னை தவிர்த்து நடைப்பெற்றது திருவிழா வீதம் கேட்கவில்லை அமைதியாக இருந்தேன் 9ம் நாள் மண்டகப்படி என் பெயர்போட்டைதை செய்யவிடாமல் இடையூறு செய்து தடுத்துவிட்டார்கள் வீம்பு செய்யாமல் பொறுமையாக இருந்தேன் என் உபயமாக விபுதி கவர் அடித்து கோவிலுக்கு கொடுத்தேன் அதை பூசாரி யாருக்கும் கொடுக்கவில்லை சுயநலம் இல்லாமல் செய்த ஆண்மீகப்பணிக்கு கிடைத்தப்பரிசு கோவில் கட்டும்போது எதற்கும் வராமல் இப்போது என்னை வராமல் இருக்கவேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் கோவில் தேர் செய்வதை யாரிடமும் கூறாமல் குறிப்பிட்ட சில குடும்பங்கள் மட்டும் செய்து உள்ளார்கள் பல மாதங்களாக கேட்டும் ஒன்றும் நடக்கவில்லை கோவில் கட்டும்போது நடைப்பெற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திற்கும் பங்காளிகள் அனைவருக்கும் செய்தி அனுப்பினேன் ஆனால் வருஷாபிஷேக ஆலோசனைக்கூட்டம் நடக்கவில்லை என்னிடம் பணம் வாங்கவில்லை கோவில் நடைமுறை சிறப்பாக இருக்கவேண்டும் என்று செயல்பட்டேன் பூசாரியின் திறமையால் என்னை வராமல் இருப்பதற்கான வழிகளை செய்தார் யாரும் கேட்கவில்லை ஆலய நடைமுறைகள் தலைகீழாக நடைப்பெற்றது இனிமேலும் அமைதியாக இருந்தால் கோவில் நடைமுறை முற்றிலும் மாறி ஒருவரின் அத்துமிறலுடன் நடைபெறும் இது நல்லதல்ல என்பதால் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பங்காளிகள் அனைவரையும் ஆலோசனைக்கூட்டம் போடசொன்னேன் போடவில்லை நவராத்திரி திருவிழா கடிதம் எனக்கு அனுப்பவில்லை இறைவன்மேல் நம்பிக்கை உள்ளது அவர் இதற்கு முடிவு எடுப்பார் எந்த ஆலோசனையும் இல்லாமல் இந்த ஆண்டு நவராத்திரி திருவிழா நடைபெறுகிறது அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் பழைய நடைமுறைப்படி நடைபெறவேண்டும் புதிய முறைகள் எல்லோரும் சேர்ந்து அனைவரின் ஆலோசனையுடன் நடைபெறவேண்டும் இல்லையென்றால் இதற்கு துனைபோகும் யாரையும் ஆனந்த நடராஜர் மன்னிக்கமாட்டார் இப்படிக்கு குழந்தைசாமி -----------+-------+++------------------- ஸ்ரீ ஆனந்த. நடராஜர் ஆலயம் பங்காளி கோயில் ஆகும் ஆகவே பங்காளிகள் அனைவரும் ஒன்று கூடி செயல் படவேண்டும் திரு குழந் தைசாமி அவர்கள் சிறந்த. முறையில் கும்பா பிஷேகம் செய்தார் ஆகை யால் அவரை புறக்கனி க்காமல் இனைந் து செயல் பட வேண்டுகிறேன் கோவில் திருப்பனி செய்தவர்களை ஒதுக்கி விட்டு திருவிழா நடத்துவ து முறையற்ற. செயல் ஆகும் அவருடைய. பங்கு தொகை வாங்க. வில்லை என்பது தவறு அவருக்கு விழா நோட்டிஸ் அழைப்பி தல் அனுப்பி அவரையும் இனைத்துக் கொள்ளவும் கோவில் பிரச்சனையில் நமது சமுதாயம் ஒன்று ப்பட்டால் திருவிழா சிறப்பாக. இருக்கும் அலங்கார் s.நாகராஜன்
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
நம் சமுதாயம் அதிகபட்சமாக 850 தலைகட்டுகள் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அவரவர் பங்காளிகளுக்கென தனித்தனி கோவில்கள் , திருவிழாக்கள் , பல சம்பிரதாய நடைமுறைகள் உள்ளன. இதில் பங்காளி உறவுகளுக்குள் ஏதேனும் ,உறவு விரிசல்கள் பிரச்சனைகள் இருக்க கூடும்...இது பற்றி கருத்து கூற நான் முயலவில்லை.... ஆனால் கோவில் விஷேசங்களில் தங்களுக்கிடையே உள்ள துவேஷங்கள், பிரச்சனைகளை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு , யாரையும் ஒதுக்கி அவமானப்படுத்தாமல் ,இனைந்து இறைப்பணி செய்வதே சால சிறந்தது... தனி மனித விரோதங்களையோ அல்லது ஏதோ ஒரு தருணத்தில் யாரோ செய்த தவரை மனதில் வைத்துக் கொண்டு, திரும்ப அதே தவறை நாமும் செய்வது ரசிக்க கூடியது அல்ல.... இறை பணி என்பது அப்பழுக்கற்ற வகையில் எளிமையான, நேர்மையான வகையில் செய்வது மட்டுமே நமக்கும் நம் சந்த்தியருக்கும் இறைஅருள் கிடைக்க வழி கிடைக்கும்..... ஒருவரின் மணதை நோக செய்து விட்டு, பெரும்பான்மையாக நாங்கள் எடுக்கும் முடிவுதான் என்ற நோக்கத்தில் செயல்படுவது நிச்சயம் இறைவன் சன்னதியில் ஏற்புடையது அல்ல....
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
உண்மையான அஞ்சலி...??? 600 ஆண்டுகள் இடுப்பு வளைத்து, குவிந்த கரத்தோடு, அடிமைத்தனத்தை வாழ்க்கையாக வாழ்ந்த இந்திய துணை கண்ட மக்களிடம் , சுதந்திர ஒளிகீற்றை ஏந்தி வந்தவன்... மெலிந்த தேகம் உறுதியான குரல் விரைந்த நடை தளராத பயணம்... பாம்பாட்டி நாடு என எள்ளி நகையாடிய பரந்த உலகிற்கு அகிம்சை தத்துவத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்தவன்... தேசத்தின் அடையாளமாய் மானம் காத்தவன்... அன்றே தீர்க்கதருசியாய் காங்கிரஸ் கட்சியை கலைக்க சொன்னவன்... வாரது வந்த மாமணியின் பிறந்த நாளில் உச்ச நீதி மன்றம் மட்டுமே நம்பிகை ஒளியாக உள்ள இந்த நாட்டின் விடியலுக்கு நம்முடைய பங்களிப்பு என்ன என்பதை உறுதி செய்வதே நாம் மகாத்மாவிற்கு செலுத்தும் உண்மையான அஞ்சலி ஆகும்...
S S.Muthukumar chettiyar,9791027784 6 months
நல்லது...
N N.Ravi,9842455142 6 months
S.முத்துக்குமார் 9791027784. அவர்களை என்னங்களை, தேர்தல் குழு உறுப்பினர்களின் பட்டியலை பெறக்கூடிய அனைத்து நல்ல முயற்ச்சிகளை எடுத்த பிறகு,கடைசியாக உங்கள் என்னங்களை முயற்ச்சி செய்கிறேன்.
S S.Muthukumar chettiyar,9791027784 6 months
தாங்கள் பெயர் மற்றும் ஊர் விவரங்களை தற்போது இனைத்து விடுங்கள் பிறகு அவர்களாகவோ அல்லது வேண்டுகோள் பெயரில் தாங்களோ திருத்தம் ீசய்து கெ்ள்ளளாம்.
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
திரு ரவி அவர்களுக்கு எனது வேண்டுகோள் என்பது தேதி மற்றும் நேரம் தெரியும் படி செய்ததைச் சொன்னேன் நன்றி அலங்கார்
N N.Ravi,9842455142 6 months
திரு.அலங்கார் நாகராஜன் 9942160775 அவர்களுக்கு,சங்க உறுப்பினர்களின் நகலில் மட்டுமே குலதெய்வம் திருமணத்திற்காக உள்ளவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விபரம்.போன்ற பல விபரங்கள் முழுமையாக இருக்கும் ஆகவே சங்கத்தின் உறுப்பினர்களின் நகல் கிடைத்தால் அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கும்.
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
திரு ரவி அவர்களுக்கு! எனது வேண்டுகள் படியும் pmvcns யின் வளர்ச்சி தொடர்வதர்க்கும் இன்னும் மேன்மேலும் வளர்ச்சி அடைவதற்க்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் மேலும் நாம் எந்த வித. சுய. நலமும் இல்லாமல் செயலாற்றி வருகி றோம் ஆகவே நமது பணி கள் தடை படாது எல்லோருக்கு ம் தெரியும் அலங்கார்
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
திரு ரவி அவர்களுக்கு அறந்தாங்கியில் விடுபட்டடவர்கள் விபரம் அறிந்தேன் தெரிவித்தேன் மேலும் எனக்கு தெரிந்த. விடுப் பட்ட. நபர்களை ஊர் வாரியாக. எனது சுய. முயற்ச்சியில் தெரியப் படுத்து கிறேன் மற்றபடி சங்க. குழவினர் வைத்திர்க்கும் பட்டி யல் எனக்கு தெரியாது அலங்கார்
N N.Ravi,9842455142 6 months
திரு.அலங்கார் நாகராஜன் 9942160775 குறிப்பிட்ட 24பேரை தவிர,நமது சங்க குழுவினர் தெரித்தபடி பார்த்தால் சுமா‌ர் 150to200 உறுப்பினர்கள் வரை pmvcns ல் விடுபட்டிருக்கும் ஆகவே எனக்கு அந்த நகல்களை அனுப்பி வைத்தால் அதற்க்கான செலவை கொடுத்து விட்டு அதனை நமது pmvcns ல் சேர்ப்பதற்காக தயாராக உள்ளேன்.
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
1.n.வைத்திலிங்ம் 80124. 16411 2வீரக்குமார் 04371220365 3.திருவளர் வெள்ளையன் செட்டியார் 86089 50018 4.s.சாமிநாதன் 9378714788 5.s.சுப்பையா 98424 40314 6.s.பிரேம் குமார் 98425 31202 7.ஆதியான் 97500 90460 8.ராஜ் மோகன் 93448 59601 9.rm.சேதுபதி 92458 833074 10.s.கருனா மூர்த்தி 99764 06705 11.r.காமராஜ் 99421 32366 12.s.சத்திய சீலன் 94439 52268 13.செந்தாமரை ஆச்சி 95246 81220 14.s.ஆனந்த மூர்த்தி 98426 07873 15.vv.rr.ராமநாதன் 9842629843 16.ct. சன்முக சுந்தரம் செட்டியார் 99522 85245 17.அண்ணாமலை 99426 65303 18.n.மாரிமுத்து 98423 29820 19.ஆதி.ராமசந்திரன் 99426 05303 20.தனலட்சுமி 99882 44171 21.பங்கஜம் ஆச்சி 99426 65303 22.திருநாவுக்கரசர் 91593 08178 23.m.c.t.m.வி.99767 97666 24.v.தமிழ் செல்வன் 98949 37266 மேற்க்கன்ட நபர்கள் அறந்தாங்கி முகவரி புத்தகத்தி ல் உள்ளனர் ஆனால் நெட்டொ ர்க்கு இல்லை ஆகவே அந்த. நபர்களை தாங்களே சேர்த்தா ல் மற்றவர்கள் பத்திரிக்கை கொடுக்க. வசதியாக. இ.ருக்கும் அலங்கார் 24
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
நன்றி
N N.Ravi,9842455142 6 months
திரு.அலங்கார் நாகராஜ் 9942160775 அவர்களின் புகார் சரி செய்யப்பட்டு விட்டதை அறியவும். அனைத்தும் தமிழில் இருந்தாலும் ஊர் பெயர் ஆங்கிலத்தில் பதிவு செய்தால்தான் ஊர் பெயரை ஆங்கிலத்தில் தேடும் போது மற்றவற்றுடன் சேர்ந்துவரும் என்பதை நமது உறுப்பினர்கள் அறிய வேண்டுகிரேன். நன்றி
அலங்கார்.S.நாகராஜன்,9942160775 6 months
அறந்தாங்யில் எனது பெயர் வரவில்லை அலங்கார் s. நாகராஜன்
S S.Muthukumar chettiyar,9791027784 6 months
அப் மிக மிக அருமையாக முழுமை அடைந்துள்ளது ... வாழ்த்துக்கள்...
S S.Shankar Chettiyar,9843612214 6 months
Okஅண்ணா
N N.Ravi,9842455142 6 months
நமது pmvcns அப்ளிகேஷனை அப்டேட் செய்து புதிய வசதியான,ஊர் வாரியாக நமது சொந்தங்களை தேடவும் , முன் பக்கத்திலே தங்களது போட்டோவை வைத்துக்கொள்வது போன்ற பல வசதிகளை பெற்றுக்கொள்ளவும்.புதிய உறுப்பினர்கள் தங்களை இனைத்துக்கொண்டு பயன்பெறுவும்.
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.மருதராஜா 9942148421 அவர்களின் வேண்டுகோளின்படி,ஈமெயில் ஐடி திருத்தம் செய்து விட்டதை அறியவும்.
M M.Marutharaja,9942148421 7 months
I cannot change my mail id change my mail id into marudhanam@gmail.com
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.ராமசாமி 9842754915 ன் தகவலின் படி,திரு.மாரிமுத்து 9788180520 ஐ சரி செய்யப்பட்டு விட்டதால் செயலியில் செயல் படுத்தலாம்.
S S.Ramasamy,9842754915 7 months
Marimuthu r 9788180520 login உள்ளே அனுக முடியவில்ல... சரி பார்கவும்.!
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.s.கருப்பையா 9843222417 ன் வேண்டுகோளின்படி அனைத்தும் திருத்தம் செய்து விட்டதை சரி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டுகிறேன்.
S S.Jayakumar B.A.B.L,9092223333 7 months
S S.Karuppiah,9843222417 7 months
901s.ramasamy. 9443702617. 903. r.veerasekar. 9791146497. 904.s.piramanathan. 9965050004. இதையும் cheyyar என்று மாற்றவேண்டும்
S S.Karuppiah,9843222417 7 months
801s.veerasekar 9443687063. 901. s.ramasamy. 9443702618. 902r.subramanian. 8124112543. 907. s.shanmugam. 9786331155. cheyyar என்றுதிருத்தினால்சரியாகஇ.ருக்கும்
S S.Karuppiah,9843222417 7 months
801s.veerasekar 9443687063. 901. s.ramasamy. 9443702618. 902r.subramanian. 812411
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.s.கருப்பையா 9843222417 ன் படி சொல்லியுல்லபடி தங்களின் உறுப்பினர் பட்டியலில் சரியாக உள்ளது.மற்றவர்களின் பட்டியலை திருத்தவேண்டுமானால் அவர்களின் அலைபேசி எண்களை அளித்தால் எனக்கு தேடி சரி செய்ய ஏதுவாக இருக்கும்.
S S.Karuppiah,9843222417 7 months
(seiuyyaru)இதுதவறு cheyyar என்றுதான்போடவேண்டும்
S S.Karuppiah,9843222417 7 months
தாங்கள் cheyyar என்று திருத்திபோடவேண்டும்
N N.Ravi,9842455142 7 months
மகிழ்ச்சி திரு.வெங்கடேஷன் திருச்சி.
V venkatesan chettiyar,9865257736 7 months
It's cleared. thanks
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.ராமசாமி செட்டியார் 9842426848 ன் தகவலின்படி திரு.வெங்கடேஷன் திருச்சி 9865257736 ஐ சரிசெய்யப்பட்டு விட்டது என்பதை அறிய வேண்டுகிரேன்.
N N.Ravi,9842455142 7 months
நன்றி சங்கர்.
S S.Shankar Chettiyar,9843612214 7 months
ரவி அண்னா நீங்க அனுப்பி வைத்த சங்க option நல்லது. உறவுகளோட address இப்பத்தான் தெரிகிறது . ரெம்ப நன்றி
S s.ramasamy chettiyar,9842426848 7 months
R.venkateshan,trichy-9865257736 not able to login..
R R.Sethuraman Chettiyar,9789405813 7 months
Its cleared. thanks
N N.Ravi,9842455142 7 months
R.sethuraman 9789405813 ன் தகவலின்படி s.ராமசாமி 9842426848 ஐ செயலியில் செயல்படுத்த சரி செய்யப்பட்டுள்ளதை அறியவும்.
R R.Sethuraman Chettiyar,9789405813 7 months
S.ramasamy,trichy-9842426848 not able to login
S S.NAGARAJAN,9942160775 7 months
இதைத்தான் சொன்னோம் அலங்கார்
S S.NAGARAJAN,9942160775 7 months
ரவியின் முயற்சி pmvcns அனைவர் பார்வைக்கும் செல்கிறது புதிய. சமுதாயம் படைப்போம் அலங்கார்
N N.Ravi,9842455142 7 months
தேர்தல் குழு நிர்வாகி திரு.rm.பாலசுப்பரமணியன் கடலூர் அவர்கள் உறுப்பினர் சேர்க்கை சம்மந்தமாக வெளிட்டிருக்கும் குறிப்பு; வரும் 10-09-2016 அன்று சென்னையில் நடைபெறும் மணிவிழாவில் , சங்க நிர்வாகிகளால் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ள 646 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் திரு.விஜயகுமார் வழக்கறிஞர், தேர்தல் பொறுப்பு குழு உறுப்பினர் அவர்களால் ,பார்வைக்கு வைக்கப்படும் .... பணம் செலுத்தி உறுப்பினர் ஆனவர்கள் தங்கள் பெயர் இந்த இறுதி பட்டியலில் இருக்கிறதா என்பதை. உறுதி செய்து கொள்ளவும்..... பெயர் இல்லை என்றால் , தேர்தல் பொறுப்பு குழுவினரை தொடர்பு கொள்ளலாம்..... 9367632250, 9092223333
S S.Muthukumar chettiyar,9791027784 7 months
மேலும் சங்கம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு கீழ்கண்ட அலைப்பேசி எண்னை தொடர்பு கொள்ளவும்... 9367632250... 9092223333...
S S.Muthukumar chettiyar,9791027784 7 months
அன்பான நமது சமூகத்தாருக்கு வணக்கம்... இங்கு திரு கடலூர் பால அவர்கள் வாட்ஸ் அப் ல் வெளியிட்ட நமது சங்கம் பற்றிய தகவலை நமது சமூகத்தார் அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு பதிவிடுகிறேன் அவை... கடந்த 04/09/2016 அன்று காலை 11.30 மணி அளவில் சென்னையில் உள்ள திரு கேவை எ.பாலகிருஷ்னன் செட்டியார் அவர்கள் இல்லத்தில் திரு எஸ்பி. முத்தையா செட்டியார்.. திரு ஆர்எம். பாலசுப்ரமணியன் செட்டியார்.. திரு எம். ராமதாஸ் செட்டியார்.. திரு எஸ். விஜயகுமார் செட்டியார் அவர்கள் .. கலந்து கொண்ட தேர்தல் குழு கூட்டம் நடந்ததாகவும் கீழ்கண்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அவை... மினிட் புத்தகம் பார்வையிடப்பட்டது... வருகின்ற 10/09/2016 அன்று நடை பெறும் மணி விழாவில் கட்டணம் செலுதமதி பதிவு செய்து கொண்ட சங்க உரிப்பினர் பட்டியல் 664 பேர் பட்டியல் பார்வைக்கு வைக்கப்படும் அதில் விடுபட்டவர்கள் மற்றும் புதிதாக சேர விரும்புவேர் திரு விஜய குமார் அவர்களை தொடர்பு கொள்ளளாம்... வருகின்ற 25/09/2016 அன்று மீண்டும் தேர்தல் குழு கூட்டம் நடை பெறும்... வருகின்ற 20/11/2016 அன்று நமது சங்க தேர்தல் நடத்த தேதி உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது... காரைக்குடி சார் பதிவாலர் அலுவலகத்தில் உப்பினர்பட்டியல் மற்றும் கணக்கு தாக்கல் செய்து பதிவு செய்யும் பணி திரு விஜயகுமாரிடம் ஒப்படைப்பட்டுள்ளது... சங்க ரப்பர் ஸடாம்பு மற்றும் வஙமகி கணக்கு மற்றும் பயன் படுத்தாத காசோலைகள் திரு விஐய குமார் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது... மேலும் தகவல்களுக்கு நமது உறவுகள் ஆறம்பித்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் வாட்ஸ் அப் குருப்களில் கானவும்... நன்றி...
S S.Ramasamy,9842754915 7 months
Login time we have one time password
S S.Ramasamy,9842754915 7 months
Marimuthu r 9788180520 login உள்ளே அனுக முடியவில்ல.. சரி சயெ்யவும்.
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.மாரிமுத்து 9787732976 அவர்களின் விண்ணப்பத்தின்படி விலாசம் திருத்தப்பட்டுவிட்டதை அறிய வேண்டுகிரேன்.
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.s.நாகராஜன் 9942160775 அவர்கள் கூறியுள்ளபடி அகரவரிசையெல்லாம் நமது செயலிக்கு தேவை படாது ஏனெனில் ஊர் பெயரை சர்ச் செய்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஊரில் உள்ள அனைவரும் வரிசைப்படி வந்துவிடும் அதற்க்கு திரு.கருப்பையா அவர்கள் ஆலோசனைப்படி புதிதாக மேம்படுத்தப்பட்ட box ல் ஊரின் பெயரை சேர்த்தால் போதுமானது அந்த வேலையை விரைவில் செய்கிரேன்.
S S.NAGARAJAN,9942160775 7 months
நமது pmvcns யில் நம்பர் வரிசை படுத்தப்படுமா அதாவது அறந்தாங்கில் தொடங்கி மற்ற ஊர்! அகர வரிசைபடி வருமா? அலங்கார்
K K.Dhanaraj,9751933364 7 months
Supper
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு. s.கருப்பையா 9843222417 அவர்களின் வேண்டுகோளின்படி அலை பேசி என் 9976952179 ஐ சரி செய்தாகி விட்டதை அறியவும் மேலும் s.ஷன்முகம் அவர்களின் என்னையும் போட்டு செயலியை செயல்படுத்தி பாரக்கவும்.
N N.Ravi,9842455142 7 months
M.கருப்பையா 9787742242 அவர்களுக்கு , தாங்கள் வேறு போன் மாற்றினாலும் தங்களின் உறுப்பினர் பயோடேட்டாவில் உள்ள செல் என்னை போட்டு உள்ளே நுழையலாம்,adminனை தொடர்பு கொள்ளவேண்டி மெஜெஸ் வந்தால் என்னை தொடர்புகொள்ளவும் சரி செய்து தருகிரேன்.
M M.Karuppaiah,9787742242 7 months
நான் வேறு போன் மாற்றினால் எப்படி அதில் செய்யவேண்டும்
S S.Karuppiah,9843222417 7 months
906. k.muthusubramaniyan. mobile no.9976952179 இந்த. எண் திறக்கமுடியவில்லை இதைபார்த்து சரிசெய்ய வேண்டியது மற்றும் s.shanmugam அதையும் திப்பதற்குமுயற்சிசெய்யவும்
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.கருப்பையா 9843222417 ல் கூறி இருக்கும் ஊர் பெயரை நானே சேர்ப்பது பற்றிய கருத்து நியாயமாது என்பதால் அதனை விரைவில் ஊர் பெயரை மாற்றி எழுதுகிரேன்.மேலும் திரு.மாரிமுத்து 9787732976ல் கூறியிறுக்கும் திருத்தங்களை சரி செய்து விட்டு தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.மேலும் அனைவரது ஆலோசனைக்கும் ஒத்துழைப்பிற்க்கும் ஆர்வத்திற்க்கும் எனது வாழ்த்துக்களையிம் நன்றியினையிம் தெரிவித்துக்கொள்கிரேன்.
M Marimuthu,9787732976 7 months
K
M Marimuthu,9787732976 7 months
My home number and address is wrong the correct one is 50/52 railway border road kodambakkam chennai 24
S S.Muthukumar chettiyar,9791027784 7 months
தாங்களே திருத்தி கொள்ளளாம்...
M Marimuthu,9787732976 7 months
My address is wrong railway border road ,kodambakkam, chennai
S S.Karuppiah,9843222417 7 months
அன்பு ரவிக்கு வாழ்த்துக்கள் மற்றும் ஒரு சிறிய க.ருத்து நம்மவர்கள் எல்லோரரும் ஆன்ராய்டு வைத்திருக்க இயலாது ஆகையினால் தாங்கள் கொஞ்சம் சிரமம் எடுத்து ஊர்பெ
S S.Karuppiah,9843222417 7 months
இன்னும்ஒருவேலை செய்தால் நன்றாகஇ.ருக்கும் ஊர்பெயரை தாங்கசேர்த்தால் எல்லோரிடமும் அந்த வசதிஇருக்கா வாய்ப்பு இருக்காது முயற்சிக்கவும் ஊர்பெயரை அடித்தால் எல்லோர் பெயரும்பார்க்க வாய்ப்பு அமையும் முயற்சிக்கவும் நன்றாகஇருக்கும்
N N.PARTHIBAN,9842373037 7 months
அருமையான வடிவமைப்பு.... தெளிவன சிந்தனை.... தன்னலமற்ற உழைப்பு...
S S.Muthukumar chettiyar,9791027784 7 months
அருமை .... தறபோது நமதுpmvcns appஐ update செய்யப்பட்டுள்ளது. தாங்கள் தற்போது ply store ல் சென்று update செய்யவும்... நமது pmvcns app முழுவடிவம் பெற்றுள்ளது தற்போது நமது செயலியின் உருப்பினர் பட்டியிலிருந்தே கால் செய்யும் வசதியும் மற்றும் அவர்களுக்கு மெசேஜ் செய்யும் வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது... உரிப்பினர் பட்டியலில் உள்ள அலை பேசி என்னை லாங் பிரஸ் கொடுத்தால் அழைப்பு அல்லது செய்தி வரும் தங்களுக்கு தேவையானதை தேர்ந்தெடுக்களாம்... மேலும் உரிப்பினர் பட்டியலில் தாங்கள் தேர்வு செய்த பெயரையும் கிளிக் செய்து உள்ளே விவரங்கள் பார்த்தும் அதில் உள்ள அலைபேசி அருகே உள்ள சிகப்பு குறியீட்டை பிரஸ் செய்தும் கால் மற்றும் மெசேஜ் செய்யலாம் ... அப் மிக மிக அருமை... திரு ரவி நடராஜன் அவர்கள் முழுமையாக நிறைவு செய்து நமது சமூகத்திற்க்கு வழங்கியுள்ளார் அவருஉ்கு நன்றிகள் பாராட்டுகள் வாழ்த்துக்கள்...
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.முத்துக்குமார் அவர்கள் உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவித்துள்ள விபரம் சரியானது.நன்றி
S S.Muthukumar chettiyar,9791027784 7 months
தங்களின் சிட்டி நேம் அதாவது ஊர் பெயர் ஆங்கிளத்திலேயே டைப்செய்து அப்டேட் செய்யவும் ... அவ்வாறு இல்லாமல் தமிழ் ஆங்கிலம் கலந்து பதிவு செய்தால் சேர்ச் செய்யும் பொழுது தேடுவது கடினம்...
R RM.பாலசுப்பிரமணியன் செட்டியார்,9367632250 7 months
Thanks
S S.Muthukumar chettiyar,9791027784 7 months
நல்லது...
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு தெரிந்ததை நமது உறுப்பினர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கவேண்டும்.நன்றி.
S S.Muthukumar chettiyar,9791027784 7 months
தங்களது சுய விபர திருத்தத்தில் செட்டியார் சேர்த்தால் உரிப்பினர் பட்டியலில் தங்களின் பெயருக்கு பின்னால் செட்டியார் என வந்து விடும் அதே போல் தங்களின் இன்சியல் திருத்தம் மற்றும் பெயர் திருத்தம் மேற்கொண்டால் உரிப்பினர் பட்டியலிலும் மாற்றம் வெளிப்படும்.... மேலும் தங்களின் சுய விவர பதிவில் ஊர் அதாவது சிட்டி அதாவது உதாரணமாக சென்னை. கடலூர். திருச்சி. அறந்தாங்கி என சேர்த்தால்.... சேர்ச் ஆப்சனில் ஊர் பெயர் வாரியாக தங்களின் மற்றும் அந்த ஊரில் இருப்பவர்களின் பெயர்கள் வரிசையாக வந்து விடும்.... அருமை அருமை....
S S.Karuppiah,9843222417 7 months
2230. subhahar. 8489838281. 8098880806. இந்தஎண் திறக்கமுடியவில்லை சரிசெய்யமுயற்சிக்க வும்
M M.Marimuthu Chettiyar,9842449365 7 months
It's very very useful for us
S S.Muthukumar,9791027784 7 months
நல்லது...
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.முத்துக்குமார்க்கு பதிலின் தொடர்ச்சியாக ஒரு சிறு திருத்தம்.பெயர் வாரியாக என குறிப்பிடடுள்ளதை ஊர் வாரியாக என திருத்திக்கொள்ளவும்.
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு இந்த செயலியின் உறுவாக்கிய சாப்ட்வேர் கம்பெனியின் அலைபேசி நம்பரை கொடுத்துள்ளேன் அவரிடம் தங்களின் ஆலோசனையை கூறி பதில் பெறலாம்.மேலும் அப்டேட் செய்ததில் உரிப்பினர் பெயர் சர்ச் செய்யும் வசதி உள்ளதை தெரிந்துகொண்டு அதன் செயலாக்கத்தை நமது உறுப்பினர்களிடம் கொண்டு சேர்த்தால் நலம்.மேலும் சில வசதிகளை செய்யவேண்டும் என்றால் யார் வேண்டுமானாலும் நமது செயலியை ஓபன் செய்து பார்க்கும் படி செய்யவேண்டும் அதனை நமது உறுப்பினர்கள் விரும்பமாட்டார்கள்.மேலும் நமது செயலியில் இருந்து போன் செய்யும் காலிங் வசதியை வரும் அப்டேட்டில் கொண்டுவர முயற்ச்சிக்கின்ரேன்.
S S.Muthukumar,9791027784 7 months
இன்னும் சிலர் தங்களின் புகைப்படங்களை அப்டேட் செய்யாமல் உள்ளனர்... திரு கடலூர் பாலா அவர்கள் கணவன் மனைவியுமாக புகைப்படம் அப்டேட் செய்திருப்பது அருமை.... புகைப்படம் வட்டம் இன்னும் கொஞ்சம் பெரியதாக இருந்தால் நலம்... உரிப்பினர் பட்டியலிலேயே புகைப்படம் வரும் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தமுடியுமா... உரிப்பினர் பட்டியலில் உள்ள அலைப்பேசி எண்னை டையல் செய்ய அதாவது அதை சிறிது நேரம் அழுத்தினால் கால் செல்லும் வசதி ஏற்படுத்த முடியுமா... தற்போது பத்திரிக்கைகளில் ஒட்டப்படும் முகவரி விலாசம் சிடியில் இருந்து பிரின்ட் செய்யப்படுகிறது அல்லது கம்யூட்டரிலோ அல்லது வேறு மெமரியில் வைத்திருப்பவர்கள் பிரின்ட் செய்து கொள்ளும் நிலை உள்ளது... அதை நமது செயலி மூலமாகவே பதிவிரக்கம் செய்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்குமா... ஏனென்றால் புதியவர்களிடமும் மற்றும் மாற்றம் செய்யப்பட்ட முகரி பதிவும் கிடைக்கப்பெறாதவர்கள் பலர் உள்ளனர் ஆகவே அவர்களும் பயன் பெறுவர்... கருத்துப்பதிவில் தற்போது எழுத்துக்ள் வடிவில் தான் பதிவு செய்யப்படுகிறது அதை புகைப்படத்துடன் கூடிய இமேச் பதிவு செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்குமா... அதாவது சில சுபநிகழ்ச்சி படங்கள் அல்லது இறங்கள் தெரிவிக்கும் படங்கள் பதிவிட வாய்ப்பாக இருக்கும்.. உரிப்பினர் பட்டியலில் ஊர் பெயர் டைப்செய்து சேர்ச் செய்யும் வசதி கிடைக்குமா...
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.s. கருப்பையா 9843222417 அவர்களின் கோரிக்கையான,திரு.s.subakar 8098880806 உறுப்பினரின் பயோடேட்டாவை நமது pmvcnsல் பதியவில்லை என்பதால்தான் open ஆக வில்லை.ஆகையால் அவரது பயோடேட்டாவை நமது செயலிக்கு அனுப்பி வைத்தால் நான் ok கொடுத்து விட்ட பிறகு open செய்து பார்க்கலாம்.
N N.Ravi,9842455142 7 months
உயர் திரு sp.முத்தையா செட்டியார் 9965524326 அவர்களின் வேண்டுகோளையும்,திரு.m.சுப்ரமணியன் 9842024326 அவர்களின் கோரிக்கையின் படி திருத்தங்கள் செய்தாகிவிட்டதை அறியவும்.மேலும் நமது pmvcns ஐ அப்டேட் செய்ய goole play store ல் அப்டேட் செய்தால் தாங்களே தங்களது சுய விலாசங்களை திருத்தவும் புகை படங்களை update செய்யவும் மேலும் பல வசதிகளையிம் செய்து பார்க்க முயற்ச்சிக்கவும்.
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.s.முத்துக்குமார் அவர்கள் pmvcns ன் வசதியை நமது உறுப்பினர்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் செயல் விளக்கத்திற்க்கு நன்றி.
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.அலங்கார் நாகராஜ் அவர்களின் தேதி நேரம் குறித்த கருத்தை கவணத்தில் வைத்து அந்த வசதியை ஏற்படுத்த முயற்ச்சிக்கின்ரேன.மேலும் திரு.s.கருப்பையா அவர்களின் கோரிக்கையை சரி செய்துவிட்டு தகவல் தெரிவிக்கின்ரேன்.
M M.Subramanian,9842024326 7 months
183 உறுப்பினர் எண்; திருத்தம் my mail id: m.subramaniyan1968@gmail.com
S SP Muthaiah chettiyar,996552436 7 months
Member no 176 name sp muthaiah chettiyar mayiladuthurai mistake mobile no : 9965524326
S S.Muthukumar,9791027784 7 months
இந்த (அப்) ல் தங்களது சுய விபரங்களை தாங்களே பிழையில்லாமல் மற்றும் இரண்டு மூன்று வரிகள் கூடுதளாக சேர்த்தும் பதிவுசெய்து அப்டேட் செய்யலாம்.... புகைப்பட பக்கம் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து தங்களது புகைப்படத்தை கேளரியில் இருந்தோ அல்லது செல்பி எடுத்தோ அப்டேட் செய்யலாம்.... மேலும் கணவன் மனைவி இருவரின் புகைப்படத்தை பதிய விரும்புவோர் தாங்கள் இருவருமாக இனைந்து இருக்கும் புகைப்படத்தையும் அப்டேட் செய்யலாம்.... உரிப்பினர் பட்டியலில் சேர்ச் ஆப்பசனில் முதல் நான்கு எழுத்து டைப் செய்தால் அதே போன்ற பெயர்கள் வரிசையாக வந்து விடும். மீண்டும் பேக் சென்றால் நீங்கள் விட்ட இடத்திலிருந்தே தொடரலாம்.... மேலும் கருத்துப்பதிவில் தங்களின் அல்லது சமூகத்தின் கோயில் திருவிழா மற்றும் குடும்ப சுபநிகழ்ச்சி மற்றும் இரங்கள் செய்திகளை ஒரே பதிவில் அனைவருக்கும் தெரிவிக்கலாம்... தாங்கள் இனிமேல் கையில் முகவரி புத்தகத்தை வைத்து கொண்டு பக்கம் பக்கமாக தேட வேண்டியது இல்லை இந்த செயலியை ஒருமுறை டவுன் லோடு செய்து விட்டால் போதும் நமது சமூகத்தின் தொடர்பு தங்கள் கைகளில் அடக்கம்...
S S.Shankar Chettiyar,9843612214 7 months
திரு ரவி அவர்களே நன்றி சங்கர் கோவை
S S.NAGARAJAN,9942160775 7 months
பதிவு தேதி நேரம் இல்லாதது எப்பொழது பதியப் பட்டது என்று குழமாக உள்ளது அலங்கார்
S S.NAGARAJAN,9942160775 7 months
அனைவரின் விருப்போம் ஊர் பெயர் அவசியம் மற்றும் பதிவிடும் தேதி நேரம் அவசியம் அலங்கார்
S S.Karuppiah,9843222417 7 months
907 s.shanmugam. 9786331155 இந்த திறக்கவில்லை சரிசெய்யவேண்டியதூ
S S.Karuppiah,9843222417 7 months
907. s.shanmugam. 9786331155
S S.Karuppiah,9843222417 7 months
2230. s.subakar. 8098880806 இந்தநம்பர் திறக்கவில்லை இதை சரிசெய்யமுயற்சிக்கவோம்
M M.Karuppaiah,9787742242 7 months
அருமையாக செய்த தங்களுக்கு நன்றி m.கருப்பையா -9787742242.
S S.Muthukumar,9791027784 7 months
அருமை,அருமை அருமை....
N N.Ravi,9842455142 7 months
திரு.ராமநாதன் 9715722666 ன் வேண்டுகோளின படியிம்,திரு.மாரிமுத்து 9787732976 அவன்களின் கோரிக்கையின் படியிம் திருத்தம் செய்யப்பட்டு விட்டதை அறிய வேண்டுகிறேன்.
N N.Ravi,9842455142 7 months
மேற்படி திருத்தங்களை சரி செய்த பிறகு,இந்த தளத்திலே தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.
R Ramanathan,971522666 7 months
My phone number 9715722666 and 7 is missing in my number my mail i'd rajram.aries1995@gmail.com and .(dot) is missing
M Marimuthu,9787732976 7 months
My marriage date 10/07/1994 pls change
V V RAJESH,9842930400 8 months
பாராட்டுக்கள்
S S.Ramasamy,9842754915 8 months
நன்று
N N.Ravi,9842455142 8 months
S.சீனிவாசன் 9994753183 அவர்களின் வேண்டுகோளின்படி திருத்தங்கள் செய்தாகிவிட்டதை அறியவும்.
S S.Srinivasan,9994753183 8 months
My daughter date of brith 19062000 name s.aishwarya
R R.muthaiya,9442328620 8 months
நல்லது, ஞாணதாஸ் (முத்தையா)
R R.muthaiya,9442328620 8 months
உறுப்பினர் பட்டியலில் ஊர் பெயர் இடம் பெற்றால் சிறப்பாக இருக்கும் அடையாலம் கான வசதியா இருக்கும்
N N.Ravi,9842455142 8 months
திரு.முத்தையா 9442328620 அவர்களின் கோரிக்கையை கவனத்தில் கொண்டுள்ளேன் , விரைவில் இந்த வசதியை ஏற்படுத்த முயற்ச்சிக்கிரேன்.
R R.muthaiya,9442328620 8 months
உறுப்பினர் படியலில் ஊர் பெயர் இடம் பெற்றால் அடயாலம் கான வசதியாக இருக்கும் ்
S S.Muthukumar,9791027784 8 months
நல்லது ....
N N.Ravi,9842455142 8 months
திரு.முத்துக்குமார் வேளச்சேரி அலைபேசி எண்.9791027784 நீங்கள் சொல்லும் வசதி வாய்புகள் எல்லாம் கவனத்தில் கொண்டுள்ளேன் அவையனைத்தும் செயல் படுத்த ஆவணம் செய்கிறேன்,மேலும் எனக்கு உதவ தங்களுக்கு வாய்ப்பு கேட்டு இருந்தீர்கள் அதன் படி தங்களுடைய வாட்ஸ்ஆப் க்கு டெக்னிஷியன் அலைபேசி நம்பர் மற்றும் விபரங்களுடன் அனுப்பி உள்ளேன்,அவரிடம் தங்கள் ஆலோசனைகளை pmvcns செயலியில் அனுப்பி உள்ளபடி செயபடுத்த அழுத்தம் கொடுக்கவும் தங்களின் சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவு பெற்று நமது சொந்தங்களுக்கு இந்த செயலி பற்றிய பயன்களை சொல்லி தெளிவு படுத்த வேண்டுகிறேன்.நன்றி
S S.Muthukumar,9791027784 8 months
செயிலி அல்லது அப் என்பது மிக மிக விரிவான தளம் அல்லது காலநிகை்கேற்ப்ப விவிந்து கொண்டே செல்ல வேண்டும் ஆகவே விவான ஆப்சன் அல்லது பல்வேரு லிங்குகள் ஒருங்கினைக்கப்பட வேண்டும்... புத்தகம் போன்று ஒருவரையறை எல்லை இல்லாததது.... காரனம் அபை்பேசி என்னிக்கு ஒரு புத்தகம் போடலாம், முகவரிக்கு ஒரு புத்தகம் போடலாம், புகைப்படத்துடன் கூடிய முகவரி புத்தகம் போடலாம் மற்றும் முகவரி பின் செய்ய சீடி போஞலாம் ஆனால் செயலி இதன் அத்தனை அம்சங்களையும் உள்ளக்கியதாகவும்அதற்க்கு மேலும் பல வசதி வாய்ப்பு களை உள்ளடக்கியதாகவும் இருக்கவேண்டும் ஏனென்றால் இன்று செயலிதான் உலகத்தின் நுழைவாயில் மொபைல்தான் சர்வ சாதனம்.... ஆகவே தங்களுக்கு உதவ அல்லது தங்கள் பனியில் எங்களின் பங்களிப்பிற்க்கும் இடம் இருந்தால் நலம்....
S S.Muthukumar,9791027784 8 months
கருத்துப்பார்வை தலை கீழாக உள்ளது போல் உள்ளது அதாவது பதிவு பார்வை மேலிருந்து கீழாக லந்தால் நலம்...
S S.Muthukumar,9791027784 8 months
முறையான பேக் செல்லும் வசதி தேவைப்படுகிறது...
S S.Muthukumar,9791027784 8 months
உரிப்பினர் பட்டியலில் உள்ள அலைப்பேசி என்ன கிளிக் செய்தால் காளிங் ஆப்சன் வசதி கிடைத்தால் நலம் அப்படி இல்லை என்றால் குறித்து கொண்டு தான் கால் செய்யமுடியும் இது கால விரையம்.... உரிப்பினர் பட்டியலில் நாம் தேடும் பெயர் வந்த பிறகு நாம் உரிப்பினர் விவரம் தெரிந்து கொள் உள்ளே நுழைந்து தெரிந்து கொன்ட பிறகு வெளியே வந்தால் உரிப்பினர் பட்டியல் மீண்டும் ஆரம்ப இடத்திற்கே வந்து விடுகிறது இதனால் ஒவ்வொரு முறையும் தேடுதல் அதாவது சேர்ச் செய்ய வேண்டும் அல்லது ஒவ்வொரு முறையும் ஆரம்பத்திலிருந்து வரிசையாக தேடவேண்டும் இது காலவிரையம் மற்றும் சோர்வை ஏற்படுத்தும்.... உரிப்பினர் பட்டியலில் சிலரது பெயரில் உ.என் இடத்தில் அலை பேசி என் பதிந்துள்ளது ... மற்றும் இரண்டு அலைப்பேசி என் உள்ள இடத்தில் போதிய இடைவெளிஅல்லது ஒன்றன் கீழ் ஒன்றாக கொடுக்கப்பட்டால் நலம்...
S S.Muthukumar,9791027784 8 months
உரிப்பினர் பட்டியல்.. பெயர் வரிசை முறைப்படியோ அல்லது உரிப்பினர் என் வரிசை முறைப்படியோ அல்லது ஊர் வரிசை முறைப்படியோ அமைந்தார் நலம்... பேக்கிரவுன் கிராப்பிக்ஸ் தாங்களோ அல்லது உரிப்பினர் களோ அமைத்து கொள்ள வசதி இருந்தால் கண்ணுக்கு குளுமையாக இருக்கும்..
S S.Muthukumar,9791027784 8 months
உரிப்பினர் பட்டியலில் பெயர் மற்றும் உரிப்பினர் என் மற்றும் அலைப்பேசி என் பதிவு அருமை... இதில் அனைத்து யெர்களும் ஒரே மாடலில் பதிவு இல்லை சில பெயர் முழுவதுமாக கேப்படல் லெட்டரில் உள்ளது சில பெயர் சுமால் லெட்ஞரில் உள்ளது மற்றும் சில பெயருக்கு பின்னார் செட்டியார் என்று குறிப்பிட்டும் குறிப்பிடாமலும் உள்ளது... பெயர், உ.என், கைபேசி என் , இவற்றுடன் ஊர் பெர் சேர்ந்து இருந்தால் நலம்....
S S.Muthukumar,9791027784 8 months
அப்டேட் அருமை... பதிவு செய்யும் இடம் இரண்டு வரிகள் தெரிந்தால் நலம் பிழை தெரிந்து கொள்ள முடிய வில்லை.... நமது அப் ல் பதிவுகள் செய்யப்பட்டால் உரிப்பினர்களுக்கு நோட்டிபி கேசன் வந்தால் நலம்.... நமது சமூகம் சார்ந்த மிக மிக முக்கியமான நிகழ்வு பதிவுகளை பொதுபதிவாக பதியும் வழக்கம் உருவாக்கப்பட்டால் நலம் .. பழைய தகவல்கள் ஆட்டோ எரேஸ் ஆகுமா அல்லது நாம் அழிக்க வேண்டுமா அல்லது மெம்மரி புல் ஆகி பிரச்சனை வருமா.. எனது கற்பனையும் நீள்கிறது கேள்விகளுமம நீள்கிறது.... எனது சந்தேகங்களுக்கு சிரிதும் மனம் நோகாமல் பதிலிலித்த திரு ரவி நடஜன் அவர்களுக்கு மிக மிக நன்றி.... ஊனது பதிவிற்க்கு தனது மனமாற்ந்த பாராட்டை தெரிவித்த திரு பார்த்திபன் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி....
S S.Muthukumar,9791027784 8 months
பதிவுன் அளவு பகுதி மிக குறைவாக உள்ளது நீண்ட பதிவு முடிய வில்லை... நாம் முழுவதாக பதிந்து விட்டதாக நினைத்து போஸ்ட் செய்தால் பதாக்குமேல் வாக்கியங்கள் கட் ஆகி விடுகிறது... பதிவின் கண்டன்ட் எவ்வளவு என தெரியப்படுத்தவும்..
S S.Muthukumar,9791027784 8 months
அருமை ... புதியதாக சேர விரும்பு வர்கள் வெளிப்புறமாக உள்ள புதிய உரிப்பினர் சேர்க்கை யில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என உள்ளது .... அதைப்பற்றி தாங்கள் விளக்கமாக கூறவும்.... எனது சந்தேகங்கள்.... 1.யாராவது பரிந்துறைக்க வேண்டுமா.... 2.அவர்களாகவே பதிந்தால் அவர்களின் உள் நுழைவு நிலைக்கு தாங்கள் ஒவ்வெருவருக்கும் தகவல் தெரிவிப்பீர்களா... 3. புது மொபைல் அல்லது இன்டர்னல் மெம்மரி புல் ஆகி ரீ ஸ்டோர் கொடுத்தால் அல்லது வேரு ஏதாவது காரணங்களால் நமது ஆப் அன் இன்ஸ்டால் செய்யப்பட்டு மீண்டும் இனஸ்டால் செய்தால் ஒவ்வொரு முறையும் அட்மினை நாடித்தான் பர்மிசன் வாங்க வேண்டுமா... 4.ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொருக்கும் தாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தகவல் தெரிப்பது மற்றும் பெருவது மன தயக்கத்தையும் கால விரையத்தையும் ஏற்ப்படுத்தாதா... நமது உருப்பினர்களின் வரிசை என் முறை சங்கத்தின் உரிப்பினர் என் முறைப்படி உள்ளதா அல்லது தாங்களாளேயே உரிப்பினர் வரிசை என் கொடுக்கப்படுகிறதா.... 6. புதிய உரிப்பினர்கள் தாங்களாக வே இனைந்து கொள்ள வழி உண்டா.... 7.பழைய உருப்பினர்கள் முகலரி மற்றும் அலைப்பேசி ஊன் அவர்களாக வே மாற்றம் செய்து கொள்ள வழி
N N.Ravi,9842455142 8 months
திரு.கருப்பையா 9843222417 அவர்களின் ஆலோசனைகளையிம் மற்றவர்களின் கருத்துக்களையிம் டெக்னிசியன்களிடன் கலந்தாய்வு செய்து படிப்படியாக பல புதிய வசதிகளை செய்து வருகிரேன்.அதில் நமது உறுப்பிணர்களின் விபரங்களின் சேப்டி முக்கியத்தையும் கவணத்தில் கொள்ளவேண்டி உள்ளது.
S S.Karuppaiah,9843222417 8 months
Myprofileதிருத்தம்
S S.Karuppaiah,9843222417 8 months
தாங்கள் myptofile edit செய்தால் அவர்கள் திருத்தி கொள்ளும் வாய்ப்புஉ ள்ளது டெக்னீசியனை கலக்கவும் தங்களூக்கு வேலை கு றையும்
S S.NAGARAJAN,9942160775 8 months
N N.PARTHIBAN,9842373037 8 months
திரு.முத்துகுமாரின் கருத்துகள் உண்மை
N N.PARTHIBAN,9842373037 8 months
நன்றி
N N.Ravi,9842455142 8 months
திரு.ந.பார்த்திபன் அலைபேசி எண் 9842373037ன் வேண்டுகோளின் படி புதிய படிவத்தை செயலியில் பதிவேற்றம் செய்துவிட்டு,பழய உறுப்பினர் படிவம் அலை பேசி என் 994216077 ஐ நீக்கம் செய்துள்ளதை அறிய வேண்டுகிறேன்.
N N.Ravi,9842455142 8 months
T.v.பாலசுப்பரமணியன் உறுப்பினர் என்.261ன் படி வேண்டுகோளின்படி திருத்தம் செய்யப்பட்டதை அறியவும்.
T T. V. BALASUBIRAMANIYAN. 261.(9790992093) 8 months
Please. my .new emil i'd note. tvbaalu@gmail.com
அலங்கார் S.நாகராஜன் 8 months
அன்பரின் கருத்துக்கள் சிந்திக்க. வேண்டியவை தான் ஆனால் என்ன விதத்தில் உதவுவவது என்று அவரவர் சூழ் நிலையின்படியே அமையம் முதலில் எந்தவிதமாக. உதவி பயன் உள்ளதாக. இருக்கும் என்று தீர்மானிக்க. வேண்டும்
அலங்கார் S.நாகராஜன் 8 months
ரவி அவர்களின் முயற்சி நமது உறவு களுக்கு படிப்படியாக. சென்றுக் கொண்டு இருக்கிறது அதன் பலன் அனைவரும் அறியும் போது பொது சேவையின் சிறப்பு புரியும்
S S.Karuppaiah,9843222417 8 months
போட்டோவை பதிவுசெய்தமைக்கு நன்றி
N N.Ravi,9842455142 8 months
உறுப்பினர்கள் தற்போது நமது செயலியில் மேலும் புதிய வசதிகளை பெறுவதற்க்கு,மீண்டும் பிளே ஸ்டோரில் போய் pmvns என டைப் செய்து அப்டேட் என கொடுத்து ஓபன் செய்தால் மீண்டும் தங்கள் அலை பேசி என் கொடுத்து உள்நுழைந்தால் , தற்போது கருத்து பார்வையிம் , கருத்து எழதுவதும் ஒரே பகுதியில் பார்க்கலாம் , மேலும் இனி தங்கள் பெயரும் அலை பேசி என்னும் தாங்கள் குறிப்பிடாமலே தானாகவே பதிவாகிவிடும் வசதியும் புதிய அப்டேட்டில் உள்ளதை அறியவும்.
N N.Ravi,9842455142 8 months
S.மாரிமுத்து.எண் 287ன் வேண்டுகோளின்படி திருத்தங்களை திருத்தி விட்டதை அறியவும்.
S S.மாரிமுத்து எண்:287 8 months
எனது மகன் பெயர் arya என்று உள்ளது m.surya என்று மாற்றவும் m.nivetha date of birth 07/01/2005
ந.ரவி 9842455142 8 months
ஏ.சொக்கலிங்கம் சென்னை அலைபேசி எண்.9943321021ம் s.கார்த்திக் சென்னை அலைபேசி எண்.8682079129 ம் தங்களின் வேண்டுகோளின்படி புதிதாக செயலியில் அப்டேட் செய்யப்பட்டுள்ளதை அறியவும்.
முத்துக்குமார்... வேளச்சேரி... உ.என-850... அலைபேசி ஊன்-9791027784 8 months
தொடர்ச்சி.... உதவுவார்களா அல்லது ஏளனம் செய்வர்களா என்ற என்னத்திலேயே அனைவரும் பிரச்சனைகளுடன் உழன்றுகொண்டு உள்ளோம் ... இந்த நமது சமுதாயத்தின் நிலைமை என்ற பூனைக்கு பார் மணி கட்டுவார்கள் என்ற நிலையில் தள்ளாடி கொன்டிருந்தது.... அதை நங்களின் (---அப்---) தீர்க முயற்ச்சிக்கும் என்ற ஆழமான நம்பிக்கை உள்ளது... வாழ்த்துக்கள்..
முத்துகுமார் .... வேளச்சேரி... உ.என்-850.. அலை. என்-9791027784.. 8 months
தங்களைப்போன்றவர்களை பாராட்டுவது தங்களின் உற்ச்சாகத்துக்கு மட்டுமல்ல அவை எங்களின் தலையாய கடமை ஆகிறது... நமது சமுதாயத்தில் இது போன்ற மைக்கல்லான பனிகளைகளையெல்லாம் விரல் விட்டு என்னால் கூட ஒருகையில் உள்ள விரல்கள் கூட முடிவடையாது அந்த அளவிற்க்கு நமது சமூதாய தண்ணலப்போக்கு மேலோங்கி விட்டது காரணம் எல்லா செயல் களுக்கும் ஒரு உள்நோக்கம் கண்டு பிடித்து அதை குறை கூறுவதால் தான்.. ஆதனால் நம்சமுதாயத்தில் நல்ல வாய்போடு இருப்பவர்கள் கூட தம் குடும்பத்துடநேயே உழல்வதை வேலையாக கொண்டுள்ளனர் அதனால் சமூதாய நோக்ககோ பரோபகாரமோ இன்றி ஒருதாய் பிள்ளைகள் போல் அனைலரும் உறவால் ஆன ஒரே சமூகமாக இருந்தாலும் யாரும் யாரையும் ஒரு பொருட்டாக கருதுவது இல்லை நம்மை ப்து காத்துகொண்டால் போதும் என இருக்கின்றனர் . ஆனார் எல்லோருக்கும் ஏதாவது ஒருசில தீர்க முடியாத பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அதற்க்கு நமது சொந்தங்கள் மற்றும் நம் சமூகத்தின் ஒத்துழைப்பு தேலைப்படுகிறது .... ஆனால் நாம் அவர்களின் சங்கடங்களில் பங்கு கொள்ளாமல் ஒதுங்கி இருந்தோமே அது போல் நமது சங்கஞத்திற்க்கும் மற்றவற்களை எப்படி நாடுவது நாடிநாள் உதவுவார்களா அல்லது ஏளனம் செய்வார்க
ந.ரவி 9842455142 8 months
திரு.முத்துக்குமார் வேளச்சேரி,9791027784.ன் விண்ணப்பத்தின் படி திருத்தங்கள் யாவும் செய்து விட்டதை அறியவும்.மேலும் தங்களை போன்றவர்களின் பாரட்டுக்களும் நன்றி உணர்வையிம் வெளிப்படுத்தும் போதல்லாம் என்னுடைய தன்னம்பிக்கையின் படி நாம் அனைவரின் சக்தியும் திறமையிம், நமது சொந்தங்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக ஒன்று திரண்டால் எல்லா வகையிலும்,ஊர் அல்ல மாநிலம் அல்ல இந்தியா முழுமைக்கும் மிகப்பெரிய சக்தியாக ஆக நம் சொந்தங்கள் அனைவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் வழிகாட்டியாகம் துனையாகவும் எதிர் காலத்தில் கொண்டு செல்ல முடியும் என நம்பிக்கை பிறக்கிறது.நன்றி
ந.ரவி 9842455142 8 months
திரு.m.வீரப்பன் அவர்களின் விண்ணப்பத்தின் படி அனைத்தும் திருத்தம் செய்யப்பட்டு விட்டதை அறியவும்.
ந.ரவி 9842455142 8 months
திரு.சீனிவாசன் 9994753183ன் விண்ணப்பங்களின் படி அனைத்தும் திருத்தம் செய்யப்பட்டு விட்டதை அறியவும்.
முத்துகுமார் .. வேளச்சேரி... உரிப்பானர் என்-850.. அலைபேசி என்-9791027784... 8 months
மன்னிக்கவும் முந்தை ய பதிவில் தவரறுதாலாக ஊன் மனமாற்ந்த பாராட்டுக்கள் என பதிவகி விட்டது .. திருத்தம்... என் அல்லது எனது மனமாற்ந்த பாராட்டுக்கள் என எடுத்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ..
முத்துகுமார்... வேளச்சேரி.. உரிப்பினர் என்-850.. அலைப்பேசி என் -9792027784.. 8 months
திரு எஸ். கருப்யபயா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல் அனைவருக்கும் உடனுக்குடன் வாட்ஸ் அப்பிலும் இங்கும் மற்ற தொடர்பிலும் பதிலலிப்பது மிக மிக பாராட்டிற்க்குறிய அனைவராலும் முடியாத பண்பு அதற்க்கு ஊன் மனமாற்ந்த பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள்... மேலும் எனது சிறு திருத்தமாக . பிறந்த தேதி-15/06/1977...
ந.ரவி 9842455142 8 months
திரு.வீரப்பன் அவர்கள் அலைபேசி என்,உறுப்பினர் என் களோடு திருத்தம் சொன்னால் தவறு ஏற்படாமல் சரியான உறுப்பிணரின் விபரத்தில் சரி செய்யவும் தேடவும் ஏதுவாக இருக்கும்.
M M.veerappan 8 months
My father v.maruthamani
S S srinivasan 8 months
Member no 193 my address and other detail are not updated my profile
M M.veerappan 8 months
Add son name v.manikandan
V veerappan.m 8 months
No 11/28 lakshmi nivas apartment, 2nd floor, sadullah street t -nagar, chennai -17
S s.srinivasan phno 9994753183 8 months
Phno mistek 9994753183
S s.srinivasan.9994754183 8 months
Blod b+ wedding dat 02091990 adras 45/3swarnambigai nagar 1st f2decgan roghiniapparment virugampakkam ch92 email id srinivasan020866@gmail.com family god erichy pathirakali
J J.santhana krishnan tiruchy. 8 months
Some information are missing in my id how to include it. address , son 's details., email id.
ந.ரவி 9842455142. 8 months
திரு.முத்துக்குமார் வேளச்சேரி அவர்களின் பதில் உள்ள வேண்டுகோளின் படி திருத்தங்கள் செய்தாகிவிட்டதை அறியவும்.மேலும் விண்ணப்பிக்கும் போது தங்களின் அலை பேசி &உறுப்பிணர் எண்களையிம் சேர்த்து விண்ணப்பித்தால் குறிப்பிட்ட உறுப்பிணர்களை தேடி திருத்தம் செய்வதற்க்கு வசதியாக இருக்கும் என்பதை அறியவும்.
முத்துகுமார்.. வேளச்சேரி்.. 8 months
அருமை.. சேர்கவும்.. இரத்த வகை-b+ email-renuga5500@gmail.com
ந.ரவி 9842455142 8 months
திரு.நாகராஜன் அவர்களின் கேள்விக்கான பதில்;நான் துனைத்தலைவராக இருந்த போது,பொருளார் திரு.தீ.முத்து அவர்களால் என்னிடம் கொடுத்த சுமார் 400 உறுப்பிணர்கள் பட்டியலை அப்படியே நமது அப்ளிக்கேஷனில் அப்டேட் செய்து உள்ளேன் அதன் பிறகு சேர்த்த உறுப்பனர்களின் பட்டியல் விபரம் என்னிடம் இல்லாததால் மொத்தமாக பதிவு செய்ய இயலாததால், தனித்தனியே உறுப்பினர்கள் தரும் பட்டியலை அவ்வப்போது அப்டேட் செய்யப்பட்டு வருவதை அறியலாம்.திரு.r.மாரிமுத்து சென்னை போன்ற பல உறுப்பினர்கள் பல்வேறு வசதிகளை இதில் செய்வதற்க்கு ஆர்மாக ஆலோசனைகள் கூறியதையிம் சேர்க்க முயற்ச்சிக்கிரேன்.
ந.ரவி 9842455142 8 months
திரு.s.முத்து வேலாயுதம் உறுப்பினர் எண்;35 ன் வேண்டுகோளின் படி அலைபேசி எண் னை சேர்த்தாகி விட்டதை அறியவும்.
அலங்கார்S.நாகராஜன் 8 months
தங்களுடைய. பதிவு ஏட்டில் உள்ள. மொத்த. உறுப்பினர் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? அத்தனை உறுப்பினர் களும் பதிவு செய்து விட்டாச்சா ? அவர்களுக்கு வரிசை எண்படி பதிவு செய்துள்ளதா? வரீசைஎண் pmvcns no 1.no2.no.3 என்று வருசைப் படுத்தப் படுமா? என அறிய. ஆவல்!
அலங்கார் S.நாகராஜன் 8 months
உடனுக்கு உடன் சமுதாய பனியை செய்து வரும் திருச்சியின் n.ரவி யின் சேவை பாராட்டுக்குரியது
பெயர். எஸ் .முத்துவேலாயும் 8 months
உறுப்பினர் எண். 35ல் செல்;9171967675 பதிவு செய்யவும்
ந.ரவி 9842455142 8 months
திரு.முத்துக்குமார் அலைபேசி எண்;9176662413 ன் வேண்டுகோளின் படி மகளின் பெயர் திருத்தமும் , திரு.s.ராமசாமி அலைபேசி எண்.9842426848 ன் வேண்டுகோளின் படி பெயர் திருத்தமும் செய்து விட்டதை அறியவும்.
ந.ரவி 9842455142 8 months
திரு.சந்தானகிருஷ்ணன்,திருச்சி.அலை பேசி எண்;9443443567.ம் திரு.மணிகண்டன்,ஓசூர்.அலை பேசி எண்;8056349701. திரு.வெங்கடாஜலம்,காஞ்சிபுரம்.அலை பேசி எண்;9894965901 மேற்படி உறுப்பிணர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க நமது அப்ளிகேஷனில் அப்டேட் செய்யப்பட்டுள்ளதை அறியவும்.
அலங்கார் S நாகராஜன் 8 months
அருமை
S S.நாகராஜன் 8 months
நன்று
R Ramasamy(9842426848) 8 months
Correction name spelling mistake-s.ramasamy chettiyar father name-r.sethupathy
ந.ரவி 9842455142 8 months
M.சுப்ரமணியன் என்று பல பெயர் இருப்பதால் தங்களது உறுப்பினர் எண்,அலை பேசி எண் முதலியவற்றையிம் பதிவு செய்து கூறினால் திருத்தங்கள் செய்ய ஏதுவாக இருக்கும்.
ஆர்.ஞானதாஸ் (எ) முத்தையா 8 months
Gnanadassramasamy @gmail.come
M M.Subramaniyan 8 months
Mr.subramaniyan1968@gmail.com
ஞானதாஸ்( எ )முத்தையா 8 months
அருமை
M M.Subramaniyan 8 months
Mail id:m.subramaniyan1968@gmail.com
M M.Subramaniyan 8 months
Ok.edit
ந.ரவி 9842455142 8 months
திருமதி.r.முத்துலெட்சுமி ராஜா உறுப்பினர் எண்;1000ன் வேண்டுகோளின் படி புதிதாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதை அறியவும்.
ந.ரவி 9842455142 8 months
திரு.முத்தையா கும்பகோணம் உறுப்பனர் எண்;503.ல் உள்ள விபரப்படி புதிதாக பதிவு ஏற்றப்பட்டுள்ளதை அறியவும்.
ந.ரவி 9842455142 8 months
திரு.முத்தையா 9843074830&திரு.மறுதராஜா 9942148421தாங்கள் குறிப்புட்டுள்ள திருத்தங்களை திருத்தி விட்டதை அறியவம்.
M MR.muthiah 9843074830 8 months
Siva coffee works manthanum
M marutharaja pH.9942148421 8 months
Siva coffee works mathanum
ந.ரவி 9842455142 8 months
திரு.சுபாகர் செய்யாறு,தங்களுடைய உறுப்பினர் விபரங்களை நமது அப்ளிகேஷனிள் அப்டேட் செய்துள்ளதை சரி பார்த்துக்கொள்ளவும்.தங்கள் சரியான உறுப்பினர் எண்னை விரைவில் குறிப்பிட்டு சரி செய்து கொள்ளவும்.
ந.ரவி 9842455142 8 months
திரு.m.சுப்பரமனி உறுப்பினர் என் 788ல்உள்ளதும்/திரு.t.v.பாலசுப்ரமணியன் அவர்களின் தகவலின்படியும் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதை அறியவும்.மேலும் திரு.மாரிமுத்து செட்டியார் விழுப்புரம் உறுப்பினர் எண்;822ம் புதிதாக இந்த அப்ளிகேஷனில் சேர்த்துள்ளதை அறியவும்.
M m.subramaniyan Tirupur cardno 786 8 months
Ennudaya address la siva coffee works iku pathilaka sivagami works in irku
T T. V. BALASUBIRAMANIYAN. (9790992093) 8 months
My. emil. i'd. please. note. bguhanesh@gmail.com
ந.ரவி 9842455142. 8 months
திரு.பிரம்மநாதன் உறுப்பினர் என்;904ல் தாங்கள் பதிவில் உள்ள திருத்தங்கள் யாவும் திருத்தப்பட்டும் சேர்க்கப்பட்டும் உள்ளதை அறியவும்.நன்றி
P Prammanathan.S Id.no.904 8 months
Son name - muthukaruppaiya.p dob - 05-12-1996 mail id - muthukaruppaiya96@gmail.com those details are need to correct the mobile number 9442823512 is not in use . the current usage of number is 9965050004.
ந.ரவி.9842455142 8 months
T.v.பாலசுப்ரமணியன் அவர்களின் திருத்தங்கள் யாவும் திருத்தப்பட்டு விட்டதை அறியவும்.மேலும் நம்மவர்களின் அனேகம் பெயர் ஒரே மாதிரி இருப்பதை அறிவீர்கள் ஆகையால் கோரிக்கைகளை அனுப்பும் போது தங்களின் பெயர் அலைபேசி எண் உறுப்பினர் என் போன்றவற்றை குறிப்பிட்டு எழுதினால்,நான் சரியான உறுப்பனர்களை தேடி திருத்தம் செய்ய ஏதுவாக இருக்கும்.மேலும் குழந்தைசாமி அவர்களின் சந்தேகத்திற்க்கான பதில்;என்னிடம் உள்ள உறுப்பினர்களை மட்டும் இனைத்துள்ளேன் இனைப்பில் இல்லாதவர்கள் தங்களின் முழு விபரங்களை எழுதி அனுப்பினால் அப்டேட் செய்து விடுகிறேன்.மேலும் சிலர் அப்டேட் பன்ன சொல்லி அனுப்புவது முழு விபரங்கள் இல்லாததால் நமது உன்மையான உறுப்பினரா என சந்தேகம் வருவதால் அதனை அப்டேட் செய்யாமல் வைத்துள்ளேன்.அவர்கள் என் அலை பேசியில் தொடர்பு கொண்டு சரி செய்துகொள்ளலாம்,அல்லது எனது அலை பேசியின் வாட்ஆப்பில் தங்களது உறுப்பிர் ரசீதின் புகை படத்தை அனுப்பிவைக்கலாம்.நன்றி.
குழந்தைசாமி 8 months
உறுப்பினர் பட்டியல் முழுமையாக உள்ளதா? எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது
T T. V. BALASUBIRAMANIYAN. 8 months
My. address. change. new. address. no. 21.avm.avenu.2.and.main.street.virugampakkam.chennai.92.(arunachala. apparment). add. my. son. name. b. vignesh. (singapore) dob. 04-09-1991.(my. e. mail. i'd. bguhanesh@gmail.com.please.note.thanyou.
S S.Karuppiah 8 months
உங்களுடைய இந்தசேவைபாராட்டுக்கு உறியது போன அழைப்புக்கு் எந்தசிரமுமம் இன்றி உடனடியாக பதில் அளிப்பதும் பாராட்டு க்குறியது நன்றி
S Subramani 8 months
Update option not available. please check
ந.ரவி 9842455142 8 months
தற்போது நமது உறுப்பினர்களின் ஆப்ஸ் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் பிளே ஸ்டோரில் pmvcns என கொடுத்து அப்டேட் செய்து கொள்ளவும்.ஏதேனும் இது விஷியமாக தகவல் தேவையெனில் என் அலை பேசியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.நன்றி
S subhagar 8 months
Supper
M marimuthu 8 months
My son name m.surya but register to ayya kindly change surya my daughter date of birth 07/01/2005
N N.Ravi 9842455142 8 months
Iphone version will be launched soon
N N.Ravi 9842455142 8 months
There are many c.ramesh in our community so please kindly send with your mobile no for reference.
N N.Ravi9842455142 8 months
Mr.kulandian,v.vellaiyappan,m.subramaniyan and j.shokkalingam your mistakes are rectified and corrected..
K Karthick 8 months
Very useful app.. please put an search option in members list for quick search..
V v.vellaiyappan 8 months
Wedding dateis 14/11/1999 this is the correct date but u will update 14/01/1999 pls change immediately
N N.Ravi. 8 months
Mistakes will be rectified soon..
S Subramani M 8 months
Initial version is good. i have notice one bug. app crashed frequently.
M M.Chidambaram 8 months
Super really useful app and some mistake is there
M m.subramaniyan 8 months
Siva coffee works pathilaka sivagami works in irku
M Marimuthu R 8 months
I phone app yapa varum
N N.Ravi 8 months
I have changed the initial as c.ramesh
C C.RAMESH 8 months
Super
B brammanathan@prakash 8 months
Super..........
R ravi 9 months
Welcome